Діяльність компанії незалежно від напрямку бізнесу включає основну та допоміжну роботу. Перша полягає у активному виробництві чи виконанні послуг задля отримання прибутку. Друга необхідна у вирішенні питань з виплатою податків, своєчасному наданні звітів та веденні бухгалтерії. Аудит Київ є важливим інструментом, що дозволяє тримати документацію у повному порядку.

Напрямки і завдання аудиту

Задачі перевірки включають перевірку інформації як архівної фінансової (перевірка грошових сум, що описують те, що вже сталося), так і поточної фінансової інформації (наприклад, перевірка засобів контролю компанії).

Термін «аудит» охоплює безліч різних послуг, від фінансового аудиту до аудиту якості, судово-медичної експертизи, аудиту впливу на довкілля та аудиту безпеки. Тобто кожна компанія (бухгалтерська одиниця), яка потребуватиме ті чи інші послуги аудитора, може публічно перевірити аудиторську компанію чи аудитора до фактичного вибору.

На практиці ми часто стикаємося з тим, що термін аудит часто погано сприймається громадськістю. Клієнт не знає, що він може очікувати від аудиту, як він проходить, а іноді він гадки не має, що він замовив і який результат він отримає. На додаток до фінансової звітності аудитор також перевіряє річний звіт та звіт про взаємини.

Сам аудит служить для перевірки інформації та даних, які дана компанія вказала у своїй фінансовій звітності, з метою перевірки їх достовірності.

Аудит сам собою вимагає планування. Аудитор перевіряє не всі документи компанії, а лише обрану частину. Він працює на основі визначення рівня значущості будь-яких недоліків бухгалтерської звітності, так званого визначення суттєвості, на основі якого досліджує відібрані зразки облікових документів. Крім того, він оцінює ризик шахрайства, систему внутрішнього контролю, методи бухгалтерського обліку, що використовуються, і адекватність використовуваних оцінок з їх оцінкою та впливом на фінансову звітність. На підставі цих поданих документів аудитор має можливість оцінити поточний стан компанії з дуже високим ступенем впевненості та припущенням щодо її подальшого розвитку.

Результатом перевірки звітності є висновок аудитора, в якому він висловлює свою думку про те, чи веде ця компанія відповідний облік та складає фінансову звітність згідно правил бухгалтерського обліку.

Сфера для проведення аудиту дуже широка: промисловість, сільське господарство, торгівельний сектор.